12-16 Fairview Strand, Dublin 3

Polski +353 86 818 6431

  • English
  • Polski
  • Slovenčina
  • Română
  • Português
 

Roszczenia odszkodowawcze Gardy (Policji)*

Przez ponad 20 lat kancelaria prawna Murray Flynn Solicitors doradzała i prowadziła sprawy o odszkodowanie* dla pracowników policji (An Garda Siochána) w związku z uszczerbkiem na zdrowiu* doznanym podczas pełnienia służby.

Ustawa o odszkodowaniach* dla Służb Policyjnych z 1941 i 1945 roku upoważnia członków służb do wniesienia sprawy do Departamentu Sprawiedliwości i Równości, w razie odniesienia urazu podczas pełnienia służby.

Aby pozytywnie zakończyć sprawę odszkodowawczą* dla funkcjonariusza policji (Gardy) istotne jest ustalenie 2 faktów:

  • Działania w złym zamiarze: należy ustalić, że policjant (Garda) doznał urazu w wyniku działania sprawcy lub sprawców w złym zamiarze
  • Istnienia uszczerbku na zdrowiu*: należy ustalić, że uraz nie był drobnym urazem (w niedawnej sprawie sąd okręgowy (High Court) uznał, że złamanie małego palca u ręki nie było drobnym urazem).

Nasze motto to:

“Profesjonalizm Zaangażowanie Wsparcie”

Postępowanie to bierze pod uwagę wyjątkową rolę jaką pełnią pracownicy służb policyjnych An Garda Siochána w irlandzkim społeczeństwie. Postępowanie to zapewnia, iż w przypadku uszczerbku na zdrowiu* lub utraty życia policjant (Garda) lub jego rodzina otrzyma godziwe odszkodowanie*.

Kodeks odszkodowań* dla policji (Gardy) nakłada ścisłe ograniczenia czasowe dotyczące złożenia wniosku. Wstępny wniosek należy złożyć w terminie do trzech miesięcy od daty urazu (jednakże minister może podjąć decyzję o przedłużeniu tego okresu). Po złożeniu wniosku i dostarczeniu raportów medycznych, kierownik ds. medycznych policji złoży raport do kierownictwa policji. Minister wydaje upoważnienie a następnie składany jest wniosek do sądu okręgowego, gdzie policjant (Garda), który doznał urazu, składa zeznania.

Skontaktuj się z nami niezwłocznie, jeśli chciałbyś porozmawiać na temat roszczenia odszkodowawczego policjanta (Gardy)*.

COVID-19 - Safety message from Murray Flynn Solicitors

During the ongoing Covid 19 Restrictions, our office is open for business. We are able to meet safely with clients by appointment in our Fairview office.

If you have any concerns about coming to meet us to discuss an accident you have been involved in, we are happy to arrange a Zoom Call or meet with you in your own home to advise you.

Stay safe

Murray Flynn Solicitors Team