12-16 Fairview Strand, Dublin 3

Polski +353 86 818 6431

  • English
  • Polski
  • Slovenčina
  • Română
  • Português
 

Wypadek przy pracy*

Przez ponad 30 lat kancelaria prawna Murray Flynn Solicitors doradzała i prowadziła sprawy o odszkodowanie* tysiącom pracowników, którzy doznali urazów (uszkodzeń ciała*) na skutek wypadków* w miejscu pracy.

Warto wiedzieć, że irlandzkie prawo nakłada ścisły, bezwzględny obowiązek prawny na pracodawców zapewnienia bezpiecznego systemu i miejsca pracy, jak również odpowiedniego sprzętu do wykonania pracy przez pracowników. Ustawa o bezpieczeństwie, higienie i warunkach pracy z 2005 roku dotyczy nie tylko pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, ale również pracowników agencyjnych.

Pracownicy często mogą doznać urazów w pracy podczas podnoszenia i przenoszenia przedmiotów, w wyniku poślizgnięcia lub potknięcia i upadku, wadliwego sprzętu, braku odpowiedniego szkolenia, nadmiaru obowiązków lub w wyniku niewdrażania w życie i niestosowania przepisów BHP.

W zależności od typu wykonywanej pracy, ryzyko doznania urazu może być różne. Niektóre prace np. w fabrykach, na budowach, w mięsnych zakładach produkcyjnych często niosą ze sobą o wiele większe ryzyko wypadku* niż inne. Jednakże, nawet w środowiskach pracy, takich jak sprzedaż i branża handlowa, czy praca biurowa, które wydawałyby się bezpieczniejsze, wypadki* też się zdarzają.

Nasze motto to:

“Profesjonalizm Zaangażowanie Wsparcie”

Jeśli doznałeś obrażeń osobistych* w wyniku zaniedbania ze strony Twojego pracodawcy, możesz ubiegać się o odszkodowanie*.  W tej sytuacji niezwykle istotne jest by niezwłocznie zgłosić wypadek* i urazy jakich doznałeś swojemu kierownikowi zmiany. Pozwoli to uniknąć problemów z wnoszeniem sprawy i udowodnianiem tego co się stało.

Ponadto, bardzo istotne jest jak najszybsze uzyskanie porady lekarskiej w związku z doznanym urazem, co pomoże Ci określić kierunek dalszego leczenia i szybciej wrócić do zdrowia jak również i do pracy.

Doznanie urazu* w wyniku wypadku w miejscu pracy* często wiąże się z koniecznością pójścia na zwolnienie chorobowe i niemożnością wykonywania pracy przez określony czas.  Wówczas, w przypadku, gdy pracodawca nie będzie wypłacał wynagrodzenia przez okres niezdolności do pracy, możemy ubiegać się o Twoje utracone zarobki jako część odszkodowania*.

Skontaktuj się z nami niezwłocznie, jeśli chciałbyś porozmawiać na temat uszczerbku na zdrowiu* powstałego w wyniku wykonywanej pracy.

COVID-19 - Safety message from Murray Flynn Solicitors

During the ongoing Covid 19 Restrictions, our office is open for business. We are able to meet safely with clients by appointment in our Fairview office.

If you have any concerns about coming to meet us to discuss an accident you have been involved in, we are happy to arrange a Zoom Call or meet with you in your own home to advise you.

Stay safe

Murray Flynn Solicitors Team