12-16 Fairview Strand, Dublin 3

Polski +353 86 818 6431

 • English
 • Polski
 • Slovenčina
 • Română
 • Português
 

Procedura dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w wyniku wypadku*

Jeśli doznałeś urazu w wypadku* w wyniku zaniedbania osoby trzeciej, może przysługiwać Ci prawo do odszkodowania*.

 

Udział w wypadku* jest stresujący, bez względu na to czy doznałeś uszczerbku na zdrowiu* w wyniku wypadku drogowego*, wypadku w pracy*, wypadku w miejscu publicznym* czy też napaści w pracy. U większości osób taka sytuacja ma wpływ nie tylko na własne zdrowie, ale też jakość życia emocjonalnego i finanse. Nie możesz wykonywać pracy z powodu urazu, nie możesz troszczyć się o siebie i swoją rodzinę, co może powodować dodatkowe obciążenie. W tych okolicznościach skupienie się na powrocie do zdrowia i normalności powinny być Twoim najwyższym priorytetem. Dlatego też jesteśmy, by pomóc Ci z przygotowaniem dokumentów i procedurą odszkodowawczą*. Zadzwoń do nas celem uzyskania przejrzystej i uczciwej porady dotyczącej przysługujących Ci praw.

Nasze motto to:

“Profesjonalizm Zaangażowanie Wsparcie”

Krok pierwszy: Czy możesz wnieść sprawę o odszkodowanie*?

Nie ma dwóch takich samych wypadków*. Okoliczności każdego wypadku* są inne. Często zanim zostanie podjęta decyzja dotycząca tego czy masz realne roszczenie odszkodowawcze* należy głęboko rozważyć wiele czynników związanych z wypadkiem*. Jednakże, w większości spraw czynnikiem decydującym jest zaniedbanie bądź wina osoby trzeciej.

Aby określić, czy istnieje podstawa do roszczenia odszkodowawczego* i właściwie doradzić w Twojej sprawie, musimy znać:

 • Datę i miejsce wypadku/zdarzenia*.
 • Informacje dotyczące tego, jak doszło do wypadku*.
 • Szczegóły dotyczące doznanego przez Ciebie urazu oraz datę pierwszej wizyty lekarskiej.
 • Dane osoby lub firmy odpowiedzialnej za wypadek*.
 • Informacje dotyczące wcześniejszych urazów, wypadków* i roszczeń*.
 • Informacje dotyczące dodatkowych wydatków (koszty medyczne, koszty związane z dojazdem w celu leczenia oraz utrata dochodów).

Chętnie spotkamy się z Tobą w naszej kancelarii lub porozmawiamy przez telefon by omówić Twoja sprawę i doradzić, czy przysługuje Ci roszczenie odszkodowawcze* za doznane urazy.

 

Możesz kontaktować się z nami w języku angielskim, polskim, słowackim oraz rumuńskim. Jesteśmy, aby pomóc Ci w tym stresującym czasie i uwolnić Cię choćby z części presji, byś mógł skoncentrować się na powrocie do zdrowia.

Krok drugi: Komisja ds. obrażeń osobistych (PIAB)

Komisja ds. obrażeń osobistych (PIAB) jest organem państwowym, który określa sumę odszkodowania w wyniku doznanego urazu osobistego* Wszystkie roszczenia* dotyczące urazów muszą najpierw przejść przez postępowanie w PIAB. Jeśli komisja zdecyduje, że wartość sprawy nie może zostać oszacowana lub gdy oszacowanie jest nieadekwatne w stosunku do doznanego uszczerbku na zdrowiu*, wówczas można rozpocząć postępowanie sądowe.

 

Pomimo, iż samodzielnie możesz złożyć wniosek do PIAB-u, masz prawo do skorzystania z porady prawnika. PIAB nie daje żadnych wskazówek ani też nie udziela porad prawnych. Nie pomaga w wypełnianiu formularza aplikacyjnego, nie oferuje również żadnej asysty, aby upewnić się, iż druga strona została określona właściwie (tj., że wybraliśmy odpowiednich 'respondentów’). Oznacza to, że jeśli jakaś osoba/ firma/organizacja odpowiedzialna za wypadek* została omyłkowo pominięta, może być to katastrofalne dla roszczenia*. W rzeczywistości, bardzo mało spraw jest prowadzonych na podstawie wniosków osobistych.

 

Jesteśmy tu by udzielić Ci porady i pokierować poprzez niektóre często skomplikowane aspekty prawne Twojej aplikacji, aby uniknąć dodatkowych trudności czy opóźnień. Skontaktuj się z nami niezwłocznie. Chętnie pomożemy Ci w przygotowaniu i złożeniu aplikacji do PIAB-u [Komisji ds. obrażeń osobistych].

 

 

Po ustaleniu, że jest sprawa o odszkodowanie* i po udzieleniu nam instrukcji abyśmy działali w Twoim imieniu, zgromadzimy wszelkie niezbędne informacje w celu złożenia aplikacji do PIAB-u, określimy potencjalnie skomplikowane kwestie prawne, opłacimy należną kwotę i złożymy wniosek w Twoim imieniu. Następnie uzyskamy raport medyczny od lekarza, który Cię leczył celem przesłania go do Komisji ds. obrażeń osobistych. Pokryjemy koszty tego raportu medycznego, abyś nie musiał się martwić o dalsze wydatki. Koszty te możemy odzyskać na końcowym etapie Twojej sprawy.

 

PIAB następnie poinformuje drugą stronę postępowania oraz ich firmę ubezpieczeniową o złożeniu formularza aplikacyjnego. Druga strona zadecyduje, czy chce, aby przeprowadzono postępowanie, którego efektem będzie oszacowanie sprawy czy też nie.

Krok trzeci: Oszacowanie

Jeśli 'respondent’ wyrazi zgodę na oszacowanie sumy odszkodowania*, PIAB będzie wnosił o podanie informacji dotyczących Twoich dodatkowych wydatków (związanych ze sprawą) i utraty dochodów. Będzie również występował o uzyskanie dodatkowego raportu medycznego, aby ocenić stan Twojego zdrowia. Na zakończenie tego procesu PIAB przygotuje dokument zwany oszacowaniem sumy odszkodowania* określający wartość Twojej sprawy wg PIAB. Na tym etapie, mając sposobność skorzystania z naszej porady prawnej, możesz zdecydować, czy chciałbyś/ chciałabyś przyjąć czy odrzucić to oszacowanie.

 

W przypadku, gdy druga strona nie zgodzi się na to by PIAB przygotowywał oszacowanie Twojej sprawy, zostanie wysłane upoważnienie, które pozwoli nam na skierowanie sprawy do sądu.

 

W przypadku, gdy którakolwiek ze stron odrzuci oszacowanie sumy odszkodowania* dokonane przez PIAB, otrzymasz upoważnienie do rozpoczęcia postępowania sądowego celem uzyskania odszkodowania* z tytułu doznanych urazów.

Możliwy krok czwarty: postępowanie sądowe

Po otrzymaniu upoważnienia od Komisji ds. obrażeń osobistych (PIAB), można rozpocząć postępowanie sądowe. Nie oznacza to jednak, że sprawa będzie musiała zakończyć się rozprawą. Przeważająca część spraw kończy się w wyniku zawarcia ugody przed rozprawą.

 

Po rozpoczęciu postępowania sądowego, skontaktujemy się z prawnikami drugiej strony celem dalszego prowadzenia postępowania, aby jak najlepiej przygotować się do zakończenia sprawy, czy to podczas rozprawy sądowej czy też spotkania ugodowego.

 

Spotkanie ugodowe lub rozprawa sądowa.
Spotkanie ugodowe daje nam możliwość zakończenia Twojej sprawy bez konieczności rozprawy w sądzie. Spotkanie ugodowe może odbyć się w momencie, gdy posiadamy wszystkie informacje, które są niezbędne do zakończenia Twojej sprawy, a druga strona wyraża chęć uczestniczenia w spotkaniu ugodowym. Celem spotkania ugodowego jest uzyskanie dla Ciebie kwoty odszkodowania*, którą otrzymałbyś od niezależnego sędziego podczas rozprawy za urazy doznane w wyniku wypadku* oraz zaoszczędzenie stresu związanego z wysłuchaniem sprawy w sądzie.

 

Jeśli nie będziemy w stanie zawrzeć rozsądnej ugody z drugą stroną, skierujemy Twoją sprawę na rozprawę. Sędzia wysłucha Twojej wersji wydarzeń, jak również przesłucha lekarzy i biegłych sądowych oraz innych ekspertów, zanim podejmie decyzję czy wygrałeś sprawę i jaka kwota odszkodowania* zostanie Ci przyznana.

COVID-19 - Safety message from Murray Flynn Solicitors

During the ongoing Covid 19 Restrictions, our office is open for business. We are able to meet safely with clients by appointment in our Fairview office.

If you have any concerns about coming to meet us to discuss an accident you have been involved in, we are happy to arrange a Zoom Call or meet with you in your own home to advise you.

Stay safe

Murray Flynn Solicitors Team