12-16 Fairview Strand, Dublin 3

Slovencina +353 87 282 7179

 • English
 • Polski
 • Slovenčina
 • Română
 • Português
 

Podmienky používania

Podmienky používania webovej stránky

Právnická kancelária Murray Flynn Solicitors rešpektuje Vaše právo na súkromie.

 

Osobné údaje

Na našej webovej stránke nebudeme zhromažďovať žiadne osobné údaje o vás bez vášho výslovného súhlasu (dobrovoľné poskytnutie uvedených údajov). S osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete prostredníctvom našej webovej stránky cez kontaktný formulár, informačný bulletin, sociálne siete alebo inak, sa bude zaobchádzať ako s prísne dôvernými. Poskytnuté osobné údaje budeme zdieľať s tretími stranami len v prípade udelenia predchádzajúceho súhlasu alebo ak tak vyžaduje zákon. Budeme dodržiavať zákony o ochrane osobných údajov  z rokov 1988 a 2003 a nariadenia Európskeho spoločenstva z roku 2011 (Elektronické komunikačné siete a služby)(Ochrana osobných údajov a elektronické komunikácie). Naše oznámenie o ochrane osobných údajov a podmienky používania stránky sú v súlade s európskym všeobecným nariadením o ochrane údajov z roku 2018 a všeobecnými právnymi predpismi o ochrane údajov.

Vzhľadom na uplatňovanie vášho práva na súkromie právnická kancelária Murray Flynn Solicitors nezhromažďuje žiadne osobné údaje okrem tých údajov, ktoré nám poskytnete pri vyplnení našich online formulárov, cez platformy sociálnych médií (vrátane našej firemnej stránky Facebook), pri prihlásení sa na odber nášho elektronického bulletinu, alebo inak.

 

Technické údaje

Počas vášho prezerania našej webovej stránky sa zhromažďuje a spracúva určitý typ údajov. Sú to technické údaje, ktoré nemožno spojiť so žiadnym identifikovateľným jednotlivcom. Tieto údaje môžu byť použité na štatistické účely, optimalizáciu vyhľadávača alebo pre budúce marketingové a propagačné účely. Nami zhromaždené a spracované údaje sú tiež zamerané na zlepšenie užívateľského zážitku a lepšie fungovanie webovej stránky. Technické údaje zhromaždené cez webovú stránku nepredstavujú ,,osobné údaje” na účely zákonov o ochrane údajov. Tieto údaje nebudú zdieľané s tretími stranami, s výnimkou poskytovateľov internetových služieb alebo optimalizácie prehliadačov (SEO), ktorí sú povinní dodržiavať pravidlá ochrany súkromia, alebo v prípadoch, keď tak vyžaduje zákon.

Tieto údaje zahŕňajú:

 

 • IP adresu, Internetový protokol, číselný identifikátor pridelený každému zariadeniu, ktoré je pripojené na počítačovú sieť.  Takto môžeme vidieť IP adresu serveru, ktorý ste použili pre prístup na túto webovú stránku. To nám umožňuje dozvedieť sa, kde sa nachádzajú užívatelia našej webovej stránky a aké sú ich prehľadávacie návyky, napríklad koľko času osoba strávila na webovej stránke, ktoré stránky navštívila, ako vstúpila na webovú stránku a ako ju opustila.
 • Doménu, z ktorej vstupujete na stránku (napríklad .ie, .com, .pl)
 • Typ prehliadača, ktorý ste použili (napríklad Firefox, Internet Explorer, Chrome)
 • Informácie o tom, odkiaľ pristupujete na stránku (napríklad cez vyhľadávač Google, Facebook alebo iné platformy sociálnych médií alebo cez sprostredkujúcu webovú stránku)
 • Typ zariadenia použitého na prístup na stránku (mobilný telefón, stolový počítač, tablet atď. )

 

Táto webová stránka používa súbory cookies.

Cookies sú malé súbory uložené na váš počítač webovým prehliadačom na začiatku vášho prehľadávania webovej stránky. Súbory cookies boli vytvorené špeciálne pre internetové webové prehliadače za účelom sledovania, personalizácie a uchovávania informácií o návšteve každého používateľa. Súbory cookies sú zamerané na zlepšenie vášho prehliadania, uchovávanie informácií, napríklad pre nákupné vozíky alebo kúpne transakcie, a poskytujú anonymizované sledované údaje aplikáciám tretích strán, ako je napríklad Google Analytics. Svoje cookies predvoľby môžete spravovať kliknutím na ikonu na našej webovej stránke. Môžete tiež zakázať cookies. Ak tak chcete urobiť, navštívte prosím vo vašom prehliadači sekciu pomoc.

 

Tieto technické údaje nepredstavujú ,,osobné údaje” za účelom zákonov o ochrane osobných údajov, preto nie sme povinní vyhovieť žiadosti o kópie týchto údajov.

 

Hoci robíme všetko preto, aby sme zaistili bezpečnosť komunikácie, nemôžeme ovplyvniť zachytávania našich údajov tretími stranami počas ich prenosu k nám.  V takom prípade odmietame akúkoľvek zodpovednosť voči vám za to, ako boli takéto zachytené údaje použité akýmikoľvek tretími stranami

 

Všeobecné podmienky používania webovej stránky

 1. Návštevou, vstupom alebo používaním našej webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas s našimi podmienkami používania a oznamom o ochrane súkromia. Považuje sa to za vaše oboznámenie a súhlas s metódami zhromažďovania údajov a ich spracovania cez našu webovú stránku.
 2. Obsah webovej stránky má iba informačný charakter. Nie je to a nedá sa na naň odvolať ako na právne alebo odborné poradenstvo. Ak potrebujete právne poradenstvo, môžete nás kontaktovať priamo na čísle 01 836 3551 alebo emailom na admin@murrayflynn.ie  alebo navštívte našu kanceláriu na adrese 12-16 Fairview Strand, Dublin 3, aby ste si mohli dohodnúť konzultáciu. 
 3. Upozorňujeme vás, že medzi právnickou kanceláriou Murray Flynn Solicitors a vami neexistuje vzťah právnik/klient, ani povinnosť starostlivosti, ani žiadna zodpovednosť, až kým sa písomne nezaviažeme a nepotvrdíme naše angažovanie ako vaši právni zástupcovia. Obsah našej webovej stránky, platformy sociálnych médií, obsah emailových odberov alebo akékoľvek informácie, dokumentácia alebo stiahnuté súbory získané z týchto zdrojov nepredstavujú právne poradenstvo. V úplnom rozsahu povolenom zákonom odmietame akúkoľvek zodpovednosť za stratu alebo škodu vzniknutú v dôsledku použitia alebo spoliehania sa na vyššie uvedený obsah.
 4. Súhlasíte, že nebudete prepájať žiadne iné webové stránky s akýmikoľvek časťami našej webovej stránky bez nášho písomného súhlasu.
 5. Naša webová stránka môže príležitostne poukazovať na iné webové stránky alebo poskytnúť externý odkaz na inú webovú stránku. Všetky odkazy na externé webové stránky slúžia iba na informačné účely. Prehliadaním iných stránok, či k nim získate prístup cez odkaz na našej webovej stránke alebo inak, vyjadrujete svoj súhlas s podmienkami iných webových stránok pre zhromažďovanie a spracovanie údajov, nad ktorými stránkami nemáme žiadnu kontrolu a za ktorých obsah a ochranu osobných údajov nenesieme žiadnu zodpovednosť. Nevyjadrujeme tak svoj súhlas a ani neschvaľujeme obsah iných webových stránok.
 6. Pokiaľ nie je uvedené inak, právny obsah na našej webovej stránke je založený na írskych zákonoch. Naša webová stránka a jej používanie sa riadia právnym poriadkom Írskej republiky a írske súdy majú výlučnú súdnu právomoc nad akýmikoľvek spormi, ktoré sú s ňou spojené.
 7. Naše podmienky používania a oznam o ochrane súkromia môžu byť kedykoľvek aktualizované. Vaše pokračovanie používania našej webovej stránky sa považuje za vaše prijatie našich súčasných podmienok používania, ktoré si môžete pozrieť na našej webovej stránke. Ak nesúhlasíte s naším oznamom ochrany údajov alebo s podmienkami používania, môžete našu webovú stránku opustiť a viac ju nenavštíviť. Máte právo vymazať akékoľvek informácie získané cez našu webovú stránku alebo sa odhlásiť z našej emailovej databázy.

 

Právnická kancelária Murray Flynn Solicitors je vlastníkom webovej stránky Murray Flynn Solicitors. Obsah tejto stránky, vrátane textu, úpravy a všeobecného ,,vzhľadu a cítenia” našej stránky, je chránený zákonom o autorskom práve.  Kopírovanie a reprodukcia celej stránky alebo jej častí (s výnimkou prípadov povolených zákonom, ak existujú) sú prísne zakázané.

Tento dokument by sa mal čítať v spojení s naším oznamom o ochrane súkromia.

COVID-19 - Safety message from Murray Flynn Solicitors

During the ongoing Covid 19 Restrictions, our office is open for business. We are able to meet safely with clients by appointment in our Fairview office.

If you have any concerns about coming to meet us to discuss an accident you have been involved in, we are happy to arrange a Zoom Call or meet with you in your own home to advise you.

Stay safe

Murray Flynn Solicitors Team