12-16 Fairview Strand, Dublin 3

Slovencina +353 87 282 7179

  • English
  • Polski
  • Slovenčina
  • Română
  • Português
 

Úraz v práci*

Právnická kancelária Murray Flynn Solicitors má viac ako 30 ročnú skúsenosť v zabezpečení odškodného* pre tisícky pracovníkov, ktorí utrpeli úraz* na pracovisku.

Je dôležité vedieť, že írsky právny systém striktne zaväzuje zamestnávateľa k poskytovaniu dobrého pracovného systému a bezpečného pracovného prostredia, ako aj k poskytovaniu primeraného vybavenia na výkon práce, ktorú majú zamestnanci vykonávať. Zákon o bezpečnosti, zdraví a dobrých podmienkach v pracovnom prostredí z roku 2005 za vzťahuje nielen na zamestnancov na plný úväzok, ale aj na agentúrnych pracovníkov.

Zamestnanci často utrpia pracovný úraz pri zdvíhaní a nosení ťažkých bremien, v dôsledku pošmyknutia alebo zakopnutia a pádu, pri chybnom náradí, nedostatočnom školení, nadmerných povinnostiach alebo pri nepresadzovaní a neuplatňovaní zásad ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci.

Riziko zranenia sa mení v závislosti od typu vykonávanej práce. Niektoré pracovné zaradenia, ako napríklad v továrňach, na staveniskách, v mäsopriemysle, často nesú väčšie riziko pracovného úrazu*. Avšak, úrazy* sa môžu stať aj v zdanlivo bezpečnejších pracovných prostrediach, ako sú napríklad maloobchodné alebo kancelárske priestory.

Naše motto je:

“Profesionalita, oddanosť a súcit”

Ak ste utrpeli osobnú ujmu* v dôsledku nedbanlivosti Vášho zamestnávateľa, je možné, že máte nárok na odškodné*. Aby ste si mohli uplatniť svoj nárok* a dokázať, čo sa stalo, je nanajvýš dôležité, aby ste čo najskôr informovali o úraze* a zranení svojho priameho nadriadeného.

Nadovšetko, je nesmierne dôležité, aby ste v súvislosti so svojim zranením vyhľadali radu lekára, ktorá Vám pomôže pri uzdravovaní a liečbe, aby ste sa mohli čo najrýchlejšie zotaviť a vrátiť sa späť do práce.

Ak ste utrpeli osobnú ujmu* v dôsledku úrazu* na pracovisku, je možné, že budete na určitý čas práceneschopný. Ak Vám zamestnávateľ nevypláca počas Vašej práceneschopnosti mzdu, môžeme sa jej domáhať v rámci Vášho prípadu.

Ak sa chcete dozvedieť viac o osobnej ujme* vzniknutej dôsledkom pracovného úrazu, neváhajte nás kontaktovať.

COVID-19 - Safety message from Murray Flynn Solicitors

During the ongoing Covid 19 Restrictions, our office is open for business. We are able to meet safely with clients by appointment in our Fairview office.

If you have any concerns about coming to meet us to discuss an accident you have been involved in, we are happy to arrange a Zoom Call or meet with you in your own home to advise you.

Stay safe

Murray Flynn Solicitors Team