12-16 Fairview Strand, Dublin 3

Slovencina +353 87 282 7179

  • English
  • Polski
  • Slovenčina
  • Română
  • Português
 

Úraz* na verejnom priestranstve

Právnická kancelária Murray Flynn Solicitors má viac ako 30 ročnú skúsenosť v zastupovaní tisícov klientov pri uplatňovaní nároku na náhradu škody* za zranenia spôsobené pri úrazoch* na verejnom priestranstve, zapríčinených nedbanlivosťou tretej strany.

Tieto typy úrazov* sa stávajú často a obyčajne sú dôsledkom zakopnutia a pádu na problémovom mieste, mokrej podlahe, alebo na inom obzvlášť nebezpečnom mieste.  Obyčajne sa stávajú na miestach, ktoré sú pod správou miestnych orgánov, ale môžu sa stať na akomkoľvek verejne prístupnom mieste.

Ak ste následkom nedbanlivosti tretej strany utrpeli úraz* v dôsledku nehody na verejnom priestranstve*, je možné, že máte nárok na náhradu škody*. Aby sme zabezpečili, že si môžete uplatniť svoj nárok* a nehodu dokázať, je nanajvýš dôležité, aby ste nehodu* a poranenie oznámili správcovi miesta nehody.

Tiež by ste si mali odfotografovať miesto nehody*, aby bolo možné posúdiť nebezpečenstvo, ktoré nehodu spôsobilo.

Naše motto je:

“Profesionalita, oddanosť a súcit”

Je nadovšetko dôležité, aby ste pre svoje zranenie vyhľadali lekársku pomoc a tak mohli začať proces uzdravovania a liečby a čo najskôr sa úplne zotaviť.

Ak ste utrpeli úraz* v dôsledku nehody na verejnom priestranstve*, je možné, že nebudete môcť určitý čas pracovať. Môžeme Vám v tom prípade pomôcť nárokovať si nielen náhradu za výdavky, ale aj náhradu za ušlú mzdu.

Ak potrebujete radu vo veci osobnej ujmy* utrpenej v dôsledku úrazu na verejnom priestranstve, neváhajte nás kontaktovať.

COVID-19 - Safety message from Murray Flynn Solicitors

During the ongoing Covid 19 Restrictions, our office is open for business. We are able to meet safely with clients by appointment in our Fairview office.

If you have any concerns about coming to meet us to discuss an accident you have been involved in, we are happy to arrange a Zoom Call or meet with you in your own home to advise you.

Stay safe

Murray Flynn Solicitors Team