12-16 Fairview Strand, Dublin 3

Slovencina +353 87 282 7179

  • English
  • Polski
  • Slovenčina
  • Română
  • Português
 

Nehoda* na bicykli/motocykli

Rozširovanie cyklistickej infraštruktúry v mestách a po celej krajine zaznamenalo veľké pokroky, čo poukazuje na obrovský záujem ľudí o zdravé dochádzanie do práce, šetrné vo vzťahu k životnému prostrediu. Napriek zvýšenému povedomiu zo strany vodičov, nehody* ostávajú nevyhnutnosťou.

Cyklisti spravidla patria k najzraniteľnejším účastníkom cestnej premávky a aj pri používaní odevu s reflexnými prvkami, svetiel a prilieb sú vystavení väčšiemu riziku. Najlepším spôsobom, ako zabrániť nehode*, je byť si vedomý áut a motocyklov okolo nás a byť pripravený podniknúť kroky, ktoré zabránia kolízii.

Ak ste účastníkom dopravnej nehody* ako cyklista, musíte sa predovšetkým postarať o vlastné zdravie a blaho. V dôsledku Vašej zraniteľnosti (ako cyklistu) môžu byť Vaše zranenia horšie než tie, ktoré by ste utrpeli pri cestovaní autom.  Je mimoriadne dôležité, aby ste v prípade potreby vyhľadali po nehode* lekárske ošetrenie, ktoré Vám pomôže zotaviť sa a rozhodnúť o ďalšej prípadnej liečbe.

Naše motto je:

“Profesionalita, oddanosť a súcit”

Aby sme Vám mohli pomôcť nárokovať si náhradu škody*, je dôležité, aby ste mali všetky údaje strany zodpovednej za nehodu*, ako napríklad meno, evidenčné číslo vozidla a poistné údaje. Najlepšie je odfotografovať si ich známku o poistení, ktorá obsahuje množstvo údajov.

Je dôležité uschovať si všetky potvrdenky spojené s návštevou nemocnice, lekára, lekárne a fyzioterapie, aby sme pre Vás mohli získať náhradu týchto nákladov. Ak ste následkom nehody* určitý čas práceneschopný a zamestnávateľ Vám nevypláca mzdu, máte nárok žiadať ušlú mzdu ako súčasť Vašich výdavkov.

Sme tu, aby sme Vám poradili a čo najlepšie Vám pomohli pri uplatňovaní Vášho nároku na náhradu za osobnú ujmu*, aby ste sa Vy mohli sústrediť na svoje uzdravenie. Ak máte otázky, neváhajte nás kontaktovať.

COVID-19 - Safety message from Murray Flynn Solicitors

During the ongoing Covid 19 Restrictions, our office is open for business. We are able to meet safely with clients by appointment in our Fairview office.

If you have any concerns about coming to meet us to discuss an accident you have been involved in, we are happy to arrange a Zoom Call or meet with you in your own home to advise you.

Stay safe

Murray Flynn Solicitors Team