12-16 Fairview Strand, Dublin 3

Slovencina +353 87 282 7179

  • English
  • Polski
  • Slovenčina
  • Română
  • Português
 

Mnohojazyčné služby

Multilingual services

Od svojho vzniku v roku 1996 právnická kancelária Murray Flynn Solicitors poskytla pomoc tisíckam klientov v celej krajine. Vďaka našim odborným znalostiam v oblasti sporov o osobnej ujme* sme umožnili mnohým ľuďom žijúcim v Írsku, pre ktorých angličtina nie je prvým jazykom, prístup k spravodlivosti. Naša tvrdá práca, špecializované vedomosti a súcitný prístup nám získali povesť tej najlepšej právnickej kancelárie v mnohých neanglicky hovoriacich komunitách v Írsku.

Od roku 2008 spolupracujeme s mnohými komunitnými organizáciami, aby sme umožnili ľuďom, ktorí sa nenarodili v Írsku, prístup k právnemu zastúpeniu pri riešení ich právnych problémov.

Naše motto je:

“Profesionalita, oddanosť a súcit”

Jedným zo hlavných problémov uvádzaných ľuďmi, ktorí utrpeli ujmu pri dopravnej nehode*, pracovnom úraze* alebo pri úraze na verejnom priestranstve* v Írsku, bol ťažký prístup k írskemu právnemu systému a jeho postupom a problém s jeho základným porozumením. Z dôvodu jazykovej bariéry bolo náročné riadne prediskutovať záležitosti, porozumieť všetkému, čo bolo povedané a byť porozumený. Neschopnosť sledovať postup alebo súdne konanie bola frustrujúca. Mnoho ľudí sa radšej sústredilo na vlastné zotavenie namiesto ďalšieho stresu súvisiaceho s konaním. Ľudia chceli byť dopredu informovaní o tom, čo musia urobiť, aby si mohli uplatniť nárok na primeranú náhradu škody*.  Bolo napríklad užitočné poskytnúť čo najviac informácií na začiatku prípadu, aby bolo jednoduchšie určiť zodpovednosť alebo vedieť, že je potrebné zhromažďovať a uschovať všetky potvrdenia o výdavkoch na liečbu, ako súčasť majetkovej ujmy.

Reagovali sme na tieto problémy ľudí. V súčasnej dobe poskytujeme služby v anglickom, poľskom, slovenskom a rumunskom jazyku a v našej kancelárii Vám poskytne pomoc personál, pre ktorý sú tieto jazyky materinskými.

Budovanie dôvery je dôležité. Stretnite sa s nami v našej kancelárii, kde môžete hovoriť svojim vlastným jazykom a kde s Vami prediskutujeme ďalší postup vo Vašom prípade. Prevezmeme na seba starostlivosť o Vaše právne záležitosti, aby ste sa mohli sústrediť na Váš návrat do normálneho života.

Sme tu pre Vás. Zavolajte nám čo najskôr.

COVID-19 - Safety message from Murray Flynn Solicitors

During the ongoing Covid 19 Restrictions, our office is open for business. We are able to meet safely with clients by appointment in our Fairview office.

If you have any concerns about coming to meet us to discuss an accident you have been involved in, we are happy to arrange a Zoom Call or meet with you in your own home to advise you.

Stay safe

Murray Flynn Solicitors Team