12-16 Fairview Strand, Dublin 3

Slovencina +353 87 282 7179

  • English
  • Polski
  • Slovenčina
  • Română
  • Português
 

Dopravná nehoda*

Právnická kancelária Murray Flynn Solicitors poskytla pomoc mnohým klientom, ktorí utrpeli osobné ujmy* pri dopravných nehodách*. Nehoda* a jej následky môžu byť stresujúce. Sme tu, aby sme Vás sprevádzali od okamihu, keď nás kontaktujete, až do ukončenia Vášho prípadu.

Dopravné nehody* sú na írskych cestách na dennom poriadku. Bez ohľadu na to, či ste vodičom, pasažierom vo vozidle, taxíku, autobuse, chodcom alebo cyklistom, ak ste utrpeli zranenie pri nehode* spôsobenej treťou stranou, je možné, že máte nárok na odškodné*, ktoré obyčajne vypláca poisťovňa druhého vodiča a nie priamo on sám.

Ak zodpovedná strana nie je poistená alebo nie je možné ju nájsť, môžete si svoj nárok* uplatniť na írskom úrade motorového poistenia Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI).

Máte nárok na náhradu škody* za osobnú ujmu* (nemajetkovú, tzv. bolestné), škodu na vozidle a všetky výdavky súvisiace s nehodou* (zdravotné náklady, cestovné náklady a ušlá mzda).

Čo robiť, keď ste boli účastníkom dopravnej nehody*?

Vyhľadajte lekársku pomoc. Ak sú Vaše zranenia vážne, zavolajte sanitku.

Urobte si fotografie z miesta nehody*. Fotografie môžu poskytnúť dôkaz o zavinení iným vodičom.

Zavolajte políciu a nahláste nehodu*. Policajti (Gardaí) príležitostne vyhlásia, že záležitosť je možné vyriešiť bez prítomnosti polície. To sa môže stať, ak nebol nikto zranený.

Vymeňte si s druhým vodičom údaje (meno, adresa, telefónne číslo a údaje o poistení). Je tiež dôležité zaznamenať si údaje všetkých svedkov nehody, ktorí videli, čo sa stalo (meno, adresa, telefónne číslo). V prípade pochybností o zodpovednosti môže byť veľmi užitočný záznam z palubnej kamery alebo kamerového systému CCTV.

Je dobré vedieť, že odmietnuť poskytnúť osobné údaje ako aj údaje o poistení vozidla je trestným činom pre vodiča, ktorý sa zúčastnil dopravnej nehody*.

Kontrolný zoznam

Čo si priniesť na stretnutie s právnym zástupcom?

 

  • Meno a údaje o poistení osoby, ktorá nehodu* spôsobila.
  • Údaje o mieste nehody* (užitočné sú fotografie z Google Map).
  • Fotografie z miesta nehody*, ktoré ukazujú polohu vozidiel a ich poškodenie.
  • Dátum Vašej prvej návštevy u lekára, spolu s menom a adresou lekára a nemocnice alebo ordinácie lekára.
  • Váš pas alebo vodičský preukaz pre potreby identifikácie.

COVID-19 - Safety message from Murray Flynn Solicitors

During the ongoing Covid 19 Restrictions, our office is open for business. We are able to meet safely with clients by appointment in our Fairview office.

If you have any concerns about coming to meet us to discuss an accident you have been involved in, we are happy to arrange a Zoom Call or meet with you in your own home to advise you.

Stay safe

Murray Flynn Solicitors Team