12-16 Fairview Strand, Dublin 3

Slovencina +353 87 282 7179

 • English
 • Polski
 • Slovenčina
 • Română
 • Português
 

Postup pri uplatňovaní nároku na náhradu škody pri nehode*

Ak ste utrpeli zranenie pri nehode* spôsobenej treťou stranou, je možné, že máte nárok na náhradu škody*.

 

Nehody* môžu byť stresujúce, bez ohľadu na to, či ste utrpeli osobnú ujmu* pri dopravnej nehode*, pracovnom úraze*, nehode na verejnom priestranstve*, alebo ste boli v práci napadnutý.  Vo väčšine prípadov to má vplyv na Vaše zdravie, emocionálnu a finančnú situáciu. Kvôli zraneniu nemôžete pracovať a zabezpečiť seba a svoju rodinu, čo je bremenom navyše. Sústrediť sa na zotavenie a návrat do normálneho života by malo za takýchto okolností byť Vašou prioritou. Sme tu pre Vás, aby sme Vám pomohli s papierovaním a postupom. Zavolajte nám a získajte jasné a praktické právne poradenstvo.

Naše motto je:

“Profesionalita, oddanosť a súcit”

Prvý krok: Máte nárok* na náhradu škody?

Každá nehoda* má svoje unikátne okolnosti a žiadne dve nie sú rovnaké. Na určenie toho, či máte realizovateľný nárok na náhradu škody*, je veľmi často potrebné dôkladne zvážiť mnohé okolnosti nehody*. Avšak, rozhodujúcim faktorom vo väčšine prípadov je nedbanlivosť tretej strany.

Aby sme mohli podrobne preskúmať Váš nárok* na náhradu a na základe toho Vám poradiť, potrebujeme vedieť:

 • dátum a miesto nehody;*
 • ako sa nehoda* stala;
 • detaily Vášho zranenia a dátum prvej lekárskej návštevy;
 • údaje o osobe alebo spoločnosti zodpovednej za nehodu*;
 • informácie o všetkých predchádzajúcich zraneniach, nehodách* alebo žiadostiach o náhradu škody*;
 • podrobnosti týkajúce sa Vašich výdavkov (zdravotné, cestovné náklady, ušlá mzda).

Radi sa s Vami porozprávame u nás v kancelárii alebo telefonicky, aby sme posúdili Váš prípad a poradili Vám, či máte nárok požadovať kompenzáciu za zranenia*, ktoré ste utrpeli.

 

Môžete s nami hovoriť po anglicky, poľsky, slovensky alebo rumunsky. Sme tu, aby sme Vám pomohli v období, ktoré môže byť stresujúce, aby sme Vás oslobodili od ťarchy a umožnili Vám sústrediť sa na Vaše zotavenie.

Druhý krok: Personal Injuries Assessment Board (PIAB)

The Personal Injuries Assessment Board (PIAB) je štátny orgán, ktorý ohodnocuje výšku nároku na náhradu škody za osobnú ujmu*. Všetky žiadosti o nárok na náhradu škody za osobnú ujmu* musia najskôr prejsť ohodnotením cez PIAB. Ak sa rozhodne, že prípad nemôže byť ohodnotený, alebo ohodnotenie je nedostatočné, môže byť začaté súdne konanie.

 

Hoci si žiadosť na PIAB môžete podať sami, máte nárok na podporu od právneho zástupcu. PIAB neposkytuje návod ani právne poradenstvo. Neposkytuje pomoc pri vypĺňaní žiadosti, ani nepomáha zabezpečiť, aby boli menovaní správni odporcovia, čo môže byť osudným pre žiadosť o náhradu škody* v prípade, že bol niekto vynechaný. V skutočnosti len veľmi málo prípadov napreduje na základe osobnej žiadosti a naším cieľom je poradiť Vám a sprevádzať Vás komplexným procesom podania Vašej žiadosti bezodkladne a bez ďalších problémov.

 

Radi Vám pomôžeme s Vašou žiadosťou na PIAB. Kontaktujte nás čo najskôr.

 

 

Keď sa uistíme, že máte prípad a po tom, ako nám udelíte pokyn zastupovať Vás, zozbierame všetky potrebné informácie na podanie žiadosti na PIAB, identifikujeme všetky komplexné skutočnosti, zaplatíme požadovaný poplatok a podáme vo Vašom mene žiadosť o náhradu škody*. Taktiež získame lekársky posudok od Vášho ošetrujúceho lekára pre Injuries Board. Uhradíme všetky náklady súvisiace s lekárskym posudkom, takže sa nebude musieť obávať ďalších výdavkov. Tieto náklady nám budú vrátené pri ukončení Vášho prípadu.

 

PIAB potom oznámi podanie žiadosti zodpovednej strane a ich poisťovni a oni sa rozhodnú, či nechajú PIAB ohodnotiť túto záležitosť alebo nie.

Tretí krok: Ohodnotenie

Ak odporca súhlasí s vykonaním ohodnotenia PIAB, PIAB zistí podrobnosti o Vašich výdavkoch a ušlej mzde a neskôr si vyžiada ďalšiu správu, aby mohli sledovať Vaše uzdravovanie. Na konci tohto procesu pripraví PIAB ohodnotenie s podrobnosťami o náhrade škody*, na ktorú máte podľa nich nárok. V tomto štádiu, s výhodou nášho právneho poradenstva, sa môžete rozhodnúť, či chcete prijať alebo odmietnuť toto ohodnotenie.

 

Ak protistrana nesúhlasí s tým, aby záležitosť prehodnotila PIAB, bude Vám poslané oprávnenie, aby sme mohli začať súdne konanie.

 

Ak jeden z účastníkov odmietne ohodnotenie, bude Vám doručené  oprávnenie začať súdne konanie za účelom zabezpečenia náhrady škody* za Vašu ujmu.

(Potenciálny) štvrtý krok: Súdny proces

Súdne konanie môže začať po vydaní oprávnenia od Injuries Board. To neznamená, že budete musieť ísť na súd. Väčšina prípadov je ukončená mimosúdnou dohodou pred akýmkoľvek súdnym pojednávaním.

 

Po začatí súdneho procesu sa skontaktujeme s právnymi zástupcami protistrany, aby sme pokročili v príprave na súdne konanie a záležitosť vyriešili buď v rámci súdneho pojednávania alebo mimosúdnou dohodou.

 

Rokovanie o vzájomnej dohode alebo súdne pojednávanie.
Rokovanie o mimosúdnej dohode o urovnaní sporu nám umožňuje ukončiť Vašu záležitosť bez absolvovania súdneho pojednávania. Rokovanie môže nastať, keď máme všetky informácie potrebné na vyriešenie záležitosti a protistrana je ochotná sa stretnúť. Cieľom je v tomto prípade získať pre Vás takú náhradu za ujmu, ktorá je dôsledkom nehody*, akú by Vám priznal rozumný sudca a ušetriť Vám stres spojený so súdnym pojednávaním.

 

Ak sa nám nepodarí uzavrieť s protistranou dohodu, pristúpime k súdnemu pojednávaniu, počas ktorého si sudca vypočuje Vašu verziu udalostí a posúdi lekárske a iné odborné posudky a rozhodne, či ste spor vyhrali a ak ste vyhrali, tak aká náhrada škody* Vám patrí.

COVID-19 - Safety message from Murray Flynn Solicitors

During the ongoing Covid 19 Restrictions, our office is open for business. We are able to meet safely with clients by appointment in our Fairview office.

If you have any concerns about coming to meet us to discuss an accident you have been involved in, we are happy to arrange a Zoom Call or meet with you in your own home to advise you.

Stay safe

Murray Flynn Solicitors Team