12-16 Fairview Strand, Dublin 3

Slovencina +353 87 282 7179

  • English
  • Polski
  • Slovenčina
  • Română
  • Português
 

Náš tím

Frank Murray

Partner

Čítajte viac

Frank získal právnické vzdelanie v roku 1980 na univerzite UCD a v roku 1983 sa kvalifikoval ako Solicitor. Odvtedy pracoval ako právny zástupca v oblasti obchodného práva a obchodných a občianskych sporov (úspešne zastupujúc firemných klientov aj jednotlivcov). Od roku 1996 je partnerom v našej firme. V súčasnej dobe sa špecializuje a naďalej vynikajúco zastupuje klientov v sporoch o osobnej ujme* a obchodných sporoch. Frank je tiež športovým nadšencom (najmä rugby, futbal, kriket a golf) a je skalopevne presvedčený o dôležitosti športu pre zdravie a blaho našej spoločnosti.

John Flynn

Partner

Čítajte viac

Po získaní bakalárskeho právnického titulu (BCL) na University College Dublin sa John v roku 1984 kvalifikoval ako Solicitor. Založil a mnoho rokov viedol vlastnú právnickú kanceláriu. V roku 1996 nadviazal spoluprácu s Frankom Murraym, s ktorým založil právnickú kanceláriu Murray Flynn. John sa venuje prípadom odškodnenia za spôsobenú ujmu a má v tejto oblasti viac ako 35 ročnú skúsenosť. Má osobitný záujem a rozsiahle skúsenosti v oblasti sporov o osobnej ujme* a v nárokovaní náhrady škody* pre príslušníkov polície Garda. V priebehu rokov John pracoval pre mnoho poisťovní, avšak uprednostňuje prácu, ktorá mu umožňuje  poskytnúť právnu pomoc jednotlivcom. Mimo práce sa John venuje hlavne športu, cyklistike a golfu.

Shane O’Brien

Partner

Čítajte viac

Shane študoval na University College Dublin a v roku 2007 sa kvalifikoval ako Solicitor. Má rozsiahle skúsenosti v oblasti sporov o osobnej ujme* a vo všeobecných a obchodných sporoch. Predtým, než sa rozhodol zamerať sa na sporové právo, tiež pracoval v oblasti pracovného a vlastníckeho práva a pozostalostného konania. Do firmy nastúpil v roku 2019 a jeho cieľom je pomáhať individuálnym klientom riešiť ich právne problémy. Vo voľnom čase Shane obľubuje turistiku a golf.

Sighle Duffy

Solicitor

Čítajte viac

Sighle sa kvalifikovala ako Solicitor v roku 1994 a vo firme začala pracovať v roku 1997. Sighle je skúsená právnička, ktorá sa venuje majetkovému právu, prevodu vlastníctva obytných nehnuteľností, prvokúpe, kúpe za účelom prenájmu, plánovaniu správy majetku, dedičskému konaniu, plnej moci a inej práci pre súkromných klientov. O Sighle je známe, že  poskytuje svojim klientom praktické rady a podporu, má zmysel pre detail a svoju prácu vykonáva vysoko efektívne a načas. Sighle má tiež osobitný záujem o poskytovanie špecializovaného poradenstva starším a zraniteľným osobám. Mimo kancelária Sighle obľubuje turistiku, sleduje aktuálne dianie a rada číta.

Monika Baranowska Forrest

Vedúca poľského litigačného tímu, Právnik, Legal Executive, špecialistka na marketing

Čítajte viac

Monika získala právnický magisterský titul (LLM) v roku 2005. Zastávala niekoľko právnických a pomocných pozícií v Poľsku (Právnická kancelária, Okresná správa), USA (Generálny konzulát) a Írsku (právnické kancelárie). Monika má tiež značné skúsenosti v oblasti marketingu. Do našej firmy nastúpila v roku 2016 ako Legal Executive a odvtedy usilovne pracuje a pomáha mnohým klientom pri riešení ich právnych záležitostí. Monika má značné znalosti a skúsenosti v oblasti sporov o osobnej ujme*. Je kvalifikovanou a skúsenou prekladateľkou a tlmočníčkou, s osobitným záujmom o preklad a tlmočenie v oblasti práva a medicíny. Je zodpovedná za marketing a propagáciu a má magisterský titul v odbore manažérstvo – digitálny marketing (MSc) z Dublin City University. Monika má rada knihy a prírodu. Vo svojom voľnom čase vytvára obrazy z včelieho vosku, prírodných pigmentov a ohňa.

Jolanta Lenkiewicz

Prekladateľka a tlmočníčka. Poľský litigačný tím

Čítajte viac

Po ukončení štúdia na univerzite v Krakove (Poľsko) sa Jolanta stala hrdou držiteľkou magisterského titulu z poľského jazyka. Tiež úspešne ukončila kurz CELTA, vysoko uznávaný kurz pre učiteľov anglického jazyka ako cudzieho jazyka, garantovaný Univerzitou Cambridge. Jolanta je skúsenou prekladateľkou a tlmočníčkou, so značnou praxou v oblasti lekárskych a právnických prekladov. Jolanta má taktiež rozsiahle znalosti o výuke poľského a anglického jazyka. Preložila knihu s názvom The Me, Me, Me Epidemic od autorky Amy McCreedyovej z anglického do poľského jazyka. Vo februári 2018 Jolanta nastúpila k nám do firmy ako prekladateľka a tlmočníčka. Je členkou poľského litigačného tímu a pomáha klientom pri sporoch o osobnej ujme*. Jolantinou veľkou vášňou je literatúra, avšak tiež obľubuje aktivity v prírode, ako napríklad cyklistiku a turistiku. Je tiež aktívnou členkou írskeho skautingu.

Ilona Biernat

Právnik. Legal Executive. Poľský litigačný tím.

Čítajte viac

Ilona ukončila bakalárske štúdium (BCL) na University College Dublin v roku 2017. Taktiež má právnický magisterský titul (LLM) z univerzity v Poznani, v Poľsku. Pred nastúpením do našej firmy Ilona pracovala istú dobu v oblasti sporového práva a prevodu vlastníctva. V roku 2020  nastúpila k nám, do kancelárie Murray Flynn. Špecializuje sa na spory o osobnej ujme*. Mimo práce sa Ilona venuje horolezectvu a turistike.

Read More

Rastislav Blazek

Vedúci slovenského litigačného tímu. Právnik. Legal Executive a mediator.

Čítajte viac

Rastislav (známy tiež ako Rasty) začal pre našu firmu pracovať ako nezávislý konzultant v roku 2008 a naším zamestnancom je od roku 2010. Rasty je kvalifikovaný Legal Executive a od roku 2015 je členom Irish Institute of Legal Executives (írska profesionálna organizácia pre právnickú kvalifikáciu Legal Executive). Je tiež zakladateľom a manažérom oddelenia pre právne poradenstvo v slovenskom centre v Írsku, Slovak Centre – Ireland. Má skúsenosti v oblasti pracovného práva, ale špecializuje sa predovšetkým na prípady odškodnenia za spôsobenú ujmu*. Vo svojom voľnom čase sa Rasty rád venuje rybárčeniu, hrá biliard, alebo sa venuje dobrovoľníckej práci pre občianske organizácie ako Slovak Centre – Ireland, či Fingal Ethnic Network (združenie zastrešujúce neírske komunitné organizácie pôsobiace v dublinskej mestskej časti Fingal).

Sona Blazekova

Právna asistentka, slovenský litigačný tím

Čítajte viac

Soňa k nám nastúpila v roku 2013. Má kvalifikáciu 6. stupňa v rámci vnútroštátneho kvalifikačného systému NFQ v oblasti pracovného práva a v kancelárii Murray Flynn pracuje ako právna asistentka. Zaoberá sa občianskymi spormi, predovšetkým spormi o osobnej ujme* a má značné skúsenosti v pomáhaní klientom pri uplatňovaní nároku na náhradu škody*. Vo svojom voľnom čase sa Soňa rada venuje pleteniu, záhradkárčeniu a komunitnej práci. Tiež sa venuje dobrovoľníckej práci v rámci občianskeho združenia Slovenské centrum – Írsko (Slovak Centre – Ireland).

Ilona Biernat

Legal Executive

Read More

Sighle Duffy

Solicitor

Read More

Mari Preda

Vedúca rumunského litigačného tímu, prekladateľka a tlmočníčka, miestoprísažná komisárka

Čítajte viac

Mari sa narodila v Brasove, v Rumunsku. Posledných 22 rokov pracuje ako prekladateľka na voľnej nohe. V auguste 2000 sa prisťahovala do Írska a posledných 6 rokov sa ako dobrovoľníčka venuje práci v írskej rumunskej komunite s cieľom propagovať rumunské tradície a kultúru. V roku 2016 sa pridala k nášmu tímu v kancelárii Murray Flynn Solicitors a odvtedy pomáha rumunským klientom pri sporoch o osobnej ujme*. Mimo práce Mari rada maľuje, pozerá filmy a chodí na prechádzky.

Lucian Tatulescu

Rumunský litigačný tím

Čítajte viac

Lucian prišiel do Írska v roku 2000 a takmer 20 rokov pracoval v oblasti stravovacích a ubytovacích služieb. V roku 2019 nastúpil k nám do kancelárie Murray Flynn Solicitors ako člen rumunského litigačného tímu. Lucian pomáha naším rumunským klientom pri uplatňovaní nároku na náhradu škody za osobnú ujmu*. Svoju prácu má rád a rád odpovedá klientom na otázky právneho charakteru. Voľný čas rád trávi fotografovaním a prechádzkami.

Ilona Biernat

Legal Executive

Read More

Sighle Duffy

Solicitor

Read More

Margaret McLoughlin

Vedúca kancelárie

Čítajte viac

Po ukončení sekretárskeho kurzu začala Margaret pracovať v právnickom sektore. Svoju kariéru začala v oblasti prevodu vlastníckych práv, neskôr sa preorientovala na prípady sporov o osobnej ujmu, čo ju veľmi baví. Margaret pracovala pre Johna Flynna predtým, než John začal svoju spoluprácu s Frankom Murraym v roku 1996. V súčasnej dobe Margaret riadi každodenný chod kancelárie a stará sa o spisy prípadov. Má rada šport a predtým než sa začala venovať golfu a reprezentovala svoj golfový klub ako jeho kapitánka, Margaret hrávala camogie.

Magdalena Iatan

Legal Executive

Čítajte viac

Magda nastúpila do kancelárie Murray Flynn v roku 2020. Predtým pracovala ako Legal Executive vo viacerých právnických kanceláriách v centre Dublinu. V roku 2008 získala právnický diplom z Law Society of Ireland (Írska právnická spoločnosť). Má bohaté skúsenosti v oblasti sporov zo strany navrhovateľa aj odporcu, ako aj v oblasti pracovného a rodinného práva, dedičských konaní a imigrácie. Mimo práce sa Magda venuje tancu a prechádzkam.

Keely O’Toole

Legal Executive

Čítajte viac

Po ukončení obchodného kurzu na Ballsbridge College začala Keely pracovať v oblasti práva zaoberajúceho sa registračným aspektom prevodu vlastníctva. V roku 2004, po zlúčení s kanceláriou Gerard Maguire & Company, Keely začala pracovať v kancelárii Murray Flynn a od roku 2014 sa stará o spisy prípadov súvisiacich s dopravnými nehodami*, pracovnými úrazmi* a úrazmi na verejnom priestranstve*. Keely sa venuje gaelskému futbalu a už niekoľko rokov má sezónny lístok pre Dublin. Vo svojom miestnom gaelskom športovom klube (GAA) pomáha pri prevádzkovaní obchodu s tovarom a v rámci klubu tiež propaguje írsky jazyk.

Gemma Preston

Legal Executive

Čítajte viac

V rokoch 2002 až 2006 Gemma pracovala v právnickej kancelárii Murray Flynn so sídlom na Pembroke Road. Začala ako recepčná a neskôr pracovala ako Frankova sekretárka. Ukončila právnický kurz a nastúpila ako Legal Executive na oddelenie vymáhania dlhov. Strávila určitý čas v USA, potom sa vrátila do Dublinu a tri roky pracovala v oblasti obchodného práva. Gemma sa vrátila do našej firmy, so terajším sídlom, v decembri 2010 a okamžite začala pracovať na oddelení sporov, kde pracuje aj naďalej a pomáha partnerom firmy s prípadmi osobnej ujmy na rôznymi úrovniach súdov (High Court, Circuit Court, District Court). Zaoberala sa mnohými zložitými prípadmi a má rada rôznorodosť prípadov, ktoré u nás denne riešime. Gemma miluje hudbu, pilates a čítanie.

Conor Murray

Právny asistent

Čítajte viac

Conor pracoval v mnohých sektoroch, vrátane stravovacích a ubytovacích služieb, obchodu a stavebníctva. Do našej firmy nastúpil v roku 2019 ako administratívny pracovník, aby si rozšíril právne povedomie. Conor sa zaoberá hlavne spismi, ktoré súvisia s uplatnením nároku na odškodné za spôsobenú ujmu*. Conor je rád aktívny a keď nie je v práci, tak hrá futbal alebo golf, alebo sa venuje cykloturistike.

Betty O’Brien

Právna sekretárka

Čítajte viac

Betty nastúpila k nám do firmy v roku 2004. Odvtedy asistuje Sighle Duffyovej s prípadmi prevodu vlastníctva, s prípravou závetov, pri dedičských konaniach, splnomocneniach a záležitostiach súvisiacich so súdnym poručníctvom. Betty tiež pomáha naším klientom na recepcii. Má rada prírodu a prechádzky.

Ann Preston

Recepčná

Čítajte viac

Ann pracovala 18 rokov ako asistentka v lekárni. Do kancelárie Murray Flynn nastúpila ako recepčná v roku 2018.  Ann má rada osobný kontakt s našimi klientmi a verejnosťou. Jej vášňou je jej rodina. Rada oddychuje a relaxuje pri knihe a miluje cestovanie.

Catherine Warren

Právna sekretárka

Čítajte viac

Catherine študovala na Marino College of Further Education, kde sa kvalifikovala ako právna sekretárka a získala diplom z pokročilej administratívy. Do našej firmy nastúpila v roku 2018 a pracuje na oddelení sporov, kde poskytuje pomoc predovšetkým klientom v oblasti sporov o osobnej ujme*. Keď nepracuje, Catherine rada trávi čas so svojimi priateľmi a prechádzkami.

COVID-19 - Safety message from Murray Flynn Solicitors

During the ongoing Covid 19 Restrictions, our office is open for business. We are able to meet safely with clients by appointment in our Fairview office.

If you have any concerns about coming to meet us to discuss an accident you have been involved in, we are happy to arrange a Zoom Call or meet with you in your own home to advise you.

Stay safe

Murray Flynn Solicitors Team