12-16 Fairview Strand, Dublin 3

English +353 86 336 2948

 • English
 • Polski
 • Slovenčina
 • Română
 • Português
 

Procesul de Revendicare în Cazul Accidentelor*

Dacă ați fost rănit în timpul unui accident* din cauza unei părți terțe, aveți dreptul să depuneți un dosar de revendicare*.

 

Accidentele* pot fi un factor de stres, indiferent dacă ați suferit vătămări corporale* într-un accident rutier* , accident la locul de muncă* , accident într-un loc public* sau dacă ați fost agresat la locul de muncă. De cele mai multe ori, sănătatea dumneavoastră, bunăstarea emoțională şi financiară sunt afectate. Nu puteți munci din cauza rănilor, nu vă puteți întreține familia, acestea ar putea duce la îngrijorări mai mari. In aceste circumstanțe, este o prioritate să vă concentrați la recuperarea dumneavoastră şi la o revenire la o viață normală. Noi suntem aici să vă ajutăm cu documentația şi procesarea dosarului. Vă rugăm să ne contactați pentru a primi sfaturi clare şi raționale cu privire la drepturile dumneavoastră.

Motto-ul nostru este:

“Profesionalism, Angajament şi Compasiune”

 Prima etapă: Aveți un dosar de revendicare* viabil?

Fiecare accident* are circumstanțele sale unice, niciodată nu sunt două la fel. Foarte adesea, înainte de a evalua şi a decide dacă aveți un dosar de revendicare* viabil, va trebui să luăm în considerare mulți factori cu privire la accident*. In majoritatea cazurilor, factorul decisiv este neglijență din partea unei părți terțe.

Pentru a investiga dosarul de revendicare* şi pentru a vă putea sfătui corespunzător, vom avea nevoie de următoarele informații:

 • Data şi locul accidentului*.
 • Cum a avut loc accidentul*.
 • Detalii cu privire la rănile suferite şi data când ați fost prima dată la doctor.
 • Detaliile persoanei sau companiei responsabile pentru accidentul* respectiv.
 • Informații cu privire la orice alte răni, accidente* sau dosare de revendicare* din trecut.
 • Detalii cu privire la cheltuielile survenite (medicale, de transport şi pierderi salariale).

Suntem disponibili să ne întâlnim față în față la biroul nostru sau să discutăm la telefon pentru a evalua cazul dumneavoastră şi a vă sfătui dacă sunteți îndreptățit să depuneți un dosar de revendicare* pentru rănile suferite.

 

Vă putem asista în limbile engleză, poloneză, slovacă şi română. Suntem aici să vă ajutăm într-o perioadă ce poate fi foarte stresantă pentru dumneavoastră, pentru ca dumneavoastră să vă concentrați asupra recuperării fizice.

Etapa a doua: Comisia de Evaluare a Vătămărilor Corporale

Comisia de Evaluare a Vătămărilor Corporale (PIAB) este un organ de stat care evaluează compensațiile* cu privire la vătămările corporale. Toate dosarele de revendicare* cu privire la vătămările corporale vor fi mai întâi dacă la PIAB pentru a fi evaluate. Dacă această Comisie decide că dosarul nu poate fi evaluat sau daca evaluarea nu este corespunzătoare, atunci se vor demara proceduri legale.

 

Această depunere la PIAB poate fi făcută personal de dumneavoastră, însă aveți beneficii dacă aplicația se face prin intermediul unui Avocat. PIAB nu oferă niciun fel de sfaturi legale, nu vă asistă în completarea formularului şi nu vă indică faptul dacă partea pârâtă a fost corect numită, ceea ce înseamnă că dacă acest lucru nu este făcut corespunzător, dosarul de revendicare* ar avea de suferit. Ȋn realitate, foarte puține cazuri depuse personal sunt avansate, iar noi suntem aici să vă sfătuim şi să vă ghidăm în acest proces juridic complex, fără să întâmpinați alte dificultăți sau întârzieri.

 

Suntem disponibili să vă asistăm cu depunerea dosarului la PIAB. Vă rugăm să ne contactați în acest sens.

 

 

După ce am stabilit că aveți un caz solid şi ne-ați instruit să vă reprezentăm, noi vom aduna toate informațiile necesare pentru a depune dosarul la PIAB, vom identifica toate problemele complexe, vom plăti taxa aferentă pentru depunerea dosarului de revendicare* în numele dumneavoastră. De asemenea, vom obține un raport medical de la doctorul pe care l-ați consultat, iar acest raport va fi depus la Comisie. Vom acoperi cheltuielile pentru acest raport medical ca să nu aveți dumneavoastră cheltuieli suplimentare în această perioadă, iar la soluționarea cazului, vom recupera aceste costuri.

 

PIAB va înștiința partea responsabilă şi compania ei de asigurare cu privire la aplicația depusă, după care va decide dacă dosarul va fi evaluat de către Comisia lor sau nu.

Etapa a treia: Evaluarea

Dacă Pârâtul este de acord să se efectueze evaluarea de către Comisie, atunci PIAB va solicita informațiile cu privire la cheltuielile dumneavoastră şi la pierderile salariale, de asemenea va cere şi un raport medical actualizat pentru a evalua timpul de recuperare fizică. La capătul acestui proces, PIAB va face o evaluare în care se detaliază suma compensațiilor* la care ei consideră că aveți dreptul. In acest moment, deoarece beneficiați de sfatul nostru juridic, puteți hotărî dacă să acceptați sau nu această Evaluare.

 

Dacă partea cealaltă nu este de acord ca PIAB să evalueze dosarul, se va emite o Autorizație de către PIAB pentru ca noi să demarăm procedurile legale.

 

Dacă partea adversă respinge Evaluarea, şi în acest caz se va emite o Autorizație pentru a demara procedurile legale, în scopul de a obține compensații* pentru rănile suferite.

Posibilitatea unei a patra etape: Proceduri Ȋn Curte

După ce primim Autorizația de la Comisie, putem demara procedurile legale de Curte. Acest lucru nu înseamnă că vom ajunge în Tribunal. Majoritatea cazurilor sunt soluționate înainte de a ne prezenta la înfățișare.

 

După ce demarăm procedurile legale, luăm legătura cu Avocații părții adverse pentru a progresa în pregătirea dosarului cu scopul de a soluționa cazul, fie printr-o înfățișare în Tribunal, fie printr-o întâlnire de soluționare (unde se face o ofertă).

 

Întâlnire de soluționare sau înfățișare în Tribunal.
Întâlnirile de soluționare ne oferă ocazia de a finaliza cazul dumneavoastră fără să aibă loc înfățișarea în Tribunal. Acest lucru se poate întâmpla când avem toate informațiile necesare pentru a soluționa cazul iar partea adversă este dispusă să se întâlnească în acest sens. In acest caz, obiectivul este să obținem pentru dumneavoastră ceea ce am obține de la un judecător rezonabil, cu privire la rănile suferite în urma unui accident* şi să vă scutim de stresul de a fi implicat într-o înfățișare în Tribunal.

 

Dacă nu se ajunge la o soluționare rezonabilă cu partea adversă, vom demara procesul pentru o înfățișare în Tribunal, în fața unui Judecător care va asculta ceea ce aveți de spus şi va evalua dovezile medicale ale experților depuse la dosar, înainte de a lua decizia dacă ați câștigat şi la ce nivel de compensații* aveți dreptul.

COVID-19 - Safety message from Murray Flynn Solicitors

During the ongoing Covid 19 Restrictions, our office is open for business. We are able to meet safely with clients by appointment in our Fairview office.

If you have any concerns about coming to meet us to discuss an accident you have been involved in, we are happy to arrange a Zoom Call or meet with you in your own home to advise you.

Stay safe

Murray Flynn Solicitors Team