12-16 Fairview Strand, Dublin 3

English +353 86 336 2948

 • English
 • Polski
 • Slovenčina
 • Română
 • Português
 

Politica de Confidențialitate

Declarația de Confidențialitate

 

1. Cine suntem:

 

Suntem Casa de Avocatură Murray Flynn Solicitors, cu adresa la 12-16 Fairview Strand, Dublin 3. Ne puteți contacta prin poștă la adresa de mai sus sau prin poșta electronică (email) la admin@murrayflynn.ie

 

Reprezentantul nostru în ceea ce privește protecția datelor este Shane O’Brien, adresa de email shane@murrayflynn.ie.

 

2. De ce colectăm și procesăm datele dumneavoastră, baza legală pentru colectarea și procesarea datelor dumneavoastră și cui comunicăm aceste date:

 

A. Pentru persoanele care vizitează și interacționează cu site-ul nostru, noi colectăm și procesăm datele pentru:

 • a vă contacta, răspunde întrebărilor dumneavoastră pe care ni le-ați trimis prin formularul de ”contactați-ne”,
 • a vă contacta în urma ”cererii de contact” explicite, prin intermediul site-ului,
 • a menține contactul cu dumneavoastră prin intermediul website-ului sau prin mijloace de comunicare asociate website-ului, după obținerea consimțământului dumneavoastră,
 • a vă oferi informații despre serviciile noastre prin intermediul social media, atunci când alegeți să ne urmăriți pe paginile de social media (de exemplu Facebook) și pentru a vă contacta, dacă alegeți ca metodă de contact platformele social media,
 • a vă abona revistei noastre de știri prin email, în urma cererii de abonament prin intermediul website-ului,
 • a menține contactul cu dumneavoastră, pe durata relației profesionale,
 • a vă oferi sfaturi legale, 
 • a vă asista cu cazuri legale sau proceduri legale, 
 • a vă asista în ceea ce privește drepturile dumneavoastră legale.

 

Baza legală pentru această procesare este interesul nostru legitim în administrarea și operarea de servicii legale precum și interesul nostru legitim în marketing și promovarea serviciilor noastre legale. Întotdeauna oferim opțiunea de a vă dezabona, în comunicațiile noastre, pentru a putea opta, în orice moment, pentru a nu mai primi asemenea comunicări.

 

Putem folosi aceste date în conjuncție cu sistemul de gestionare a cazurilor pe rol și furnizorii de servicii de internet sau a reprezentatului/reprezentanților serviciilor de optimizare a motoarelor de căutare, care sunt obligați să adere la normele de confidențialitate către terțele părți, atunci când este cerut de lege. Ei pot procesa aceste date excesiv în oferirea serviciilor către noi și nu pentru alte scopuri.

 

Vom reține aceste date pentru nu mai mult decât este recomandat de către Law Society și/sau a Autorității de Reglementare a Serviciilor Legale, ” Legal Services Regulatory Authority”. Orice date în exces de recomandările de mai sus nu vor fi cerute sau dacă vor fi făcut cunoscute de către dumneavoastră, acestea vor fi șterse. Aveți dreptul să rețineți sau să retrageți consimțământul pentru utilizarea datelor personale pentru orice alt scop în afara celor stipulate în Declarația de Confidențialitate.

 

B. În cazul potențialilor clienți, colectăm și procesăm datele pentru:

 • a promova serviciile firmei noastre,
 • a vă contacta și/sau a vă răspunde întrebărilor dumneavoastră,
 • a vă oferi informații despre serviciile noastre prin intermediul social media, atunci când alegeți să ne urmăriți pe paginile de social media (de exemplu Facebook) și pentru a vă contacta, dacă alegeți ca metodă de contact platformele social media,
 • a vă oferi informații legale aduse la zi și a vă livra buletinul informativ prin intermediul email-ului, în situația în care v-ați abonat la acesta.

 

Baza legală pentru procesarea datelor este procesarea necesară în scopul îndeplinirii intereselor legitime ale firmei noastre în promovarea acestor servicii. Întotdeauna oferim opțiunea de a vă dezabona, în comunicațiile noastre, pentru a putea opta, în orice moment, pentru a nu mai primi asemenea comunicări.

 

Este posibil să oferim informații ca numele dumneavoastră și adresa de email furnizorilor noștri de servicii de reviste de informații prin email (newsletter), care trimit aceste reviste și/sau altor terțe părți, dacă este cerut de lege. Furnizorului nu îi este permis să folosească aceste informații în orice alt mod decât pentru noi.

 

Vom reține aceste date pentru nu mai mult decât este recomandat de către Law Society și/sau a Autorității de Reglementare a Serviciilor Legale,” Legal Services Regulatory Authority”. Orice date în exces de recomandările de mai sus nu vor fi cerute sau dacă vor fi făcut cunoscute de către dumneavoastră, acestea vor fi șterse. Aveți dreptul să rețineți sau să retrageți consimțământul pentru utilizarea datelor personale pentru orice alt scop în afara celor stipulate în Declarația de Confidențialitate.

 

C. Pentru avocați și avocații pledanți (barristers) cu care colaborăm în privința clienților noștri, colectăm și procesăm date pentru a:

 • Ține legătura cu dumneavoastră în chestiuni ce îi privesc pe clienții noștri,
 • Căuta și oferi sfaturile necesare pentru clienții și potențialii clienți,
 • A obține înscrisurile și/sau documentele necesare pentru a putea sfătui în cunoștință de cauză clienții sau potențialii clienți.

 

Baza legală pentru procesarea datelor este procesarea necesară în scopul îndeplinirii intereselor legitime ale firmei noastre în reprezentarea legală a clienților noștri.

 

Folosim informațiile pe care ni le oferiți în conjuncție cu sistemul nostru de management de caz, pentru a stoca informațiile dumneavoastră de contact în dosarul clientului. Este posibil să vă contactăm prin email, prin intermediul furnizorului nostru de servicii de email.

 

Vom reține aceste date pentru nu mai mult decât este recomandat de către Law Society și/sau a Autorității de Reglementare a Serviciilor Legale, ” Legal Services Regulatory Authority”. Orice date în exces de recomandările de mai sus nu vor fi cerute sau dacă vor fi făcut cunoscute de către dumneavoastră, acestea vor fi șterse. Aveți dreptul să rețineți sau să retrageți consimțământul pentru utilizarea datelor personale pentru orice alt scop în afara celor stipulate în Declarația de Confidențialitate.

 

D. Pentru aplicațiile de angajare la firmă, colectăm și procesăm date pentru a:

 • recruta noi angajați,
 • determina dacă sunteți adecvat unui post vacant.

 

Baza legală pentru această procesare este procesarea necesară în scopul îndeplinirii intereselor legitime ale firmei noastre în a angaja personal nou. Vă rugăm să lecturați Declarația de Confidențialitate în anunțul pentru postul vacant pentru mai multe informații în ceea ce privește felul în care procesăm datele solicitanților.

 

Informațiile pe care ni le oferiți în aplicația pentru posturile vacante le punem la dispoziția firmei de recrutări pe care o contractăm, pentru a întocmi o listă cu candidații potriviți. Firmei de recrutări nu îi este permis să folosească aceste informații în orice alt mod decât pentru noi Este posibil să vă contactăm prin email în legătură cu aplicația pentru posturile vacante, prin intermediul furnizorului nostru de servicii de email.

 

Vom reține aceste date pentru nu mai mult decât este recomandat de către Law Society și/sau a Autorității de Reglementare a Serviciilor Legale, ” Legal Services Regulatory Authority”. Orice date în exces de recomandările de mai sus nu vor fi cerute sau dacă vor fi făcut cunoscute de către dumneavoastră, acestea vor fi șterse. Aveți dreptul să rețineți sau să retrageți consimțământul pentru utilizarea datelor personale pentru orice alt scop în afara celor stipulate în Declarația de Confidențialitate.

 

3. Informațiile primite din terțe părți și sursa acelor date:

 

Date pot fi obținute din terțe părți în ceea ce privește clienții pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale dintre firma noastă și clienți. Aceste informații pot include, dar nu sunt limitate la, accesul la arhiva medicale, istoricul de muncă, detalii despre taxele plătite și, în anumite situații, aceste informații pot proveni din surse publice. 

 

4. Drepturile dumneavoastră în ceea ce privește datele cu caracter personal:

 

Conform RGPD (Regulamentul General de Protecție a Datelor), în anumite circumstanțe și supuse anumitor excepții, aveți următoarele drepturi în legătură cu datele personale:


• dreptul de a accesa datele – aveți dreptul de a cere o copie a datelor personale pe care noi le deținem în legătură cu dumneavoastră, precum și orice informație în legătură cu procesarea datelor dumneavoastră personale.

• dreptul de a rectifica – aveți dreptul de a cere ca orice date incorecte despre dumneavoastră, pe care noi le deținem, să fie corectate sau dacă avem informații incomplete despre dumneavoastră, puteți cere ca acestea să fie actualizate, în așa fel încât acestea să fie complete.

• dreptul la ștergere – aveți dreptul de a ne cere să ștergem datele personale pe care le deținem în legătură cu dumneavoastră. Acest drept mai este cunoscut și ca dreptul de a fi uitat. Aveți dreptul de a cere ca datele pe care ni le-ați oferit prin intermediul website-ului să fie șterse. In acest caz vom avea nevoie din partea dumneavoastră de o informare în ceea ce privește încălcări ale normelor de protecție a datelor.

• dreptul de a restricționa procesarea sau obiectarea în procesarea datelor – aveți dreptul de a ne cere să încetăm procesarea datelor cu caracter personal în cazuri particulare, sau să obiectați în ceea ce privește procesarea, de către noi, a datelor cu caracter personal în cazuri particulare.

•. Dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul să cereți să vă punem la dispoziția dumneavoastră, sau unei terțe părți, o copie a datelor cu caracter personal, într-o formă structurată, folosită în mod curent de către dispozitive informatice, pentru procesare. Copii ale datelor personale în legătură cu dumneavoastră, pe care le-am primit de la dumneavoastră, vor fi eliberate doar dacă dreptul dumneavoastră de acces la aceste date nu contravine Secțiunii 5 din Legea cu privire la Protecția Datelor.

Putem distruge orice date personale pe care ni le-ați pus la dispoziție, la discreția noastră și conform bunelor practici ale Law Society. Dacă datele dumneavoastră personale au fost distruse, nu vom mai avea nicio obligație în a vă pune la dispoziție copii ale acelor date personale.

 

Pentru a vă exersa oricare dintre drepturile mai sus enumerate, vă rugăm să ne contactați în scris prin intermediul detaliilor de contact de la începutul acestei Declarații de Confidențialitate.

 

Dacă procesăm datele dumneavoastră personale pe baza consimțământului dumneavoastră, puteți să vă retrageți consimțimântul în orice moment. Acest fapt nu afectează legalitatea procesării datelor dumneavoastră personale anterioare retragerii consimțământului.

 

În cazul în care nu sunteți mulțumit în ceea ce privește felul în care vă procesăm datele personale, vă cerem să ne contactați pentru a rectifica situația.

 

Puteți face o plângere autorității supervizoare. Autoritatea irlandeză supervizoare în acest caz este Data Protection Commission.

 

5. Nevoia de a procesa datele cu caracter personal:

 

Puteți naviga website-ul nostru fără a ne oferi date cu caracter personal și acest lucru nu vă va afecta felul în care vizualizați website-ul. Mai multe detalii pot fi găsite în termenii de utilizare ai website-ului.

 

Dacă nu ne oferiți nicio dată cu caracter personal în scopurile descrise mai sus, nu vă vom putea trimite buletine informative, răspunde la întrebările trimise prin poșta electronică,  să luăm legătura cu dumneavoastră în chestiuni cu privire la clienți sau să analizăm dacă sunteți adecvat vreunui post vacant în firma noastră. 

 

6. Luarea de decizii automatizate și întocmirea profilului:

 

Nu folosim date personale în scopul luării de decizii automatizate sau a întocmirii profilului.

COVID-19 - Safety message from Murray Flynn Solicitors

During the ongoing Covid 19 Restrictions, our office is open for business. We are able to meet safely with clients by appointment in our Fairview office.

If you have any concerns about coming to meet us to discuss an accident you have been involved in, we are happy to arrange a Zoom Call or meet with you in your own home to advise you.

Stay safe

Murray Flynn Solicitors Team